• Projektový Enviro deň

     13. 4. 2022

     utorok 5.4. sme s našimi žiakmi 5.- 8. ročníka vzdali menší hold našej Zemi. V tento deň sme spojili Deň vody a Deň Zeme. Pripravili sme si zaujímavé činnosti, ktoré pomohli ku ekologickému cíteniu a zlepšeniu životného prostredia.

     Piataci a šiestaci si mohli svoje vedomosti otestovať v ekokvíze. Okrem toho mal každý ročník pripravenú nejakú činnosť. Žiaci 5. A a 5. C triedy navštívili smetisko v Štítniku, aby mali predstavu, kde končí odpad z domácností. Žiaci šiestych ročníkov navštívili Čističku odpadových vôd v Dobšinej, kde boli niektorí veľmi prekvapení, čo sa tu vlastne čistí. Jedna časť siedmakov si zo starých tričiek urobila nové vďaka rôznych technikám a druhá časť zveľaďovala okolie školy. Jednu hodinu sa venovali aj filtrácii vody. Ôsmaci vytvárali voskové obrúsky a tiež sa postarali o skrášlenie okolia školy. Dúfame, že si to zopakujeme aj budúci rok. 

    • Okresné kolo Pytagoriády

     11. 4. 2022

     V dňoch 29. a 30. marca žiaci reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, v ktorej žiaci okrem svojich matematických vedomostí musia preukázať šikovnosť v rýchlosti riešenia úloh, t.j. body žiaci získavajú nielen za správne odpovede, ale môžu dostať i za čas. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý správne vyrieši z 15 úloh minimálne 10. 

     Najlepší výsledok dosiahli žiaci:

     kategória P3 – úspešný riešiteľ Ľuboš Lipták (III.A)

     kategória P4 – úspešný riešiteľ:  Dávid Gál (IV.A), Matej Szaszák (IV.C), Adam Zabavník (IV.A), Florián Tömöl (IV.D)


     kategória P5 – úspešný riešiteľ Oliver Hagovský (V.C), 4. miesto

     kategória P6 – úspešný riešiteľ Tomáš Kováč (VI.C), 2. miesto

     kategória P7 – úspešný riešiteľ Tomáš Kováč (VI.C), 1. miesto a Richard Fafrák (VII.B), 4. miesto.

     Darilo sa najmä Tomášovi Kováčovi (VI.C), ktorý podobne ako minulý rok, aj tentokrát dokázal vyhrať vyššiu kategóriu, v ktorej okrem neho súťažilo 33 siedmakov.

     Všetkým riešiteľom ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme.

    • „Recitácia nie je veda, umelcom slova budem teda.“

     8. 4. 2022

     Možno aj takéto myšlienky skrsli v hlavách žiakov, ktorí sa tento rok zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022 v našom okrese. Súťaž bola o to náročnejšia, pretože prebiehala formou nahrávok. Sme hrdí na našich žiakov: S. Piljanovú (2.C), R. Kerekeš (4.C), S. Melicherovú (6.B), M. Gyüréka (6.B) a M. Molnárovú (9.A), ktorí statočne bojovali.

     Rite Kerekeš sa podarilo umiestniť na 2. mieste,
     Sofii Melicherovej tiež na 2. mieste,
     Mariánovi Gyürékovi na 3. mieste.

     Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ďalšie recitačné súťaže.

    • Príjemné popoludnie s včielkami

     7. 4. 2022

     V rámci Apríla - mesiaca lesov sa deti 2.B a 2.C mali možnosť dozvedieť rôzne zaujímavosti na tému "VČELY - VČELSTVO". Besedu viedla včelárka teta Evka, ktorá deťom porozprávala zaujímavosti zo života včiel. Ukázala im včelý úľ, plásty a odmenou pre deti bola možnosť obliecť sa do pravého včelárskeho obleku.

    • Beseda s Braňom Jobusom

     7. 4. 2022

     Pre niekoho známy, pre niekoho herec, pre iného hudobník... no pre nás spisovateľ rôznych zábavných kníh, ktoré sú pre deti i dospelých. Takto sme spoznali zaujímavú osobnosť Braňa Jobusa, ktorý nám 5.4.2022 porozprával nielen o tom, ako vznikli jeho knihy, ale zároveň nám prezradil niečo zo svojho osobného života. Jeho beseda v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského bola plná humoru, zábavy, dobrej nálady a spevu. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tejto skvelej akcie. 

    • Our school tour 📺

     6. 4. 2022

     Welcome to our School... alebo aj Vitajte na našej škole! Tak vás privítajú naši siedmaci a siedmačky v novom videu o našej škole. Posvietili si na každý kút a neobišli ani riaditeľskú kanceláriu, zborovňu, telocvičňu či hmyzí hotel. Ste zvedaví, čo všetko tam našli? Na nič nečakajte a pustite si video hneď teraz:

    • Beseda - Ako vzniká reportáž

     5. 4. 2022

     Dňa 29.marca sa naši žiaci z 8.A a 8.C triedy mali možnosť zoznámiť s prácou reportéra a kameramana. Beseda – „Ako vzniká reportáž“ mala motivačný charakter pre ôsmakov, ktorých na hodinách informatika v nasledujúcom období čakajú témy zamerané na prácu s fotografiou, zvukom i tvorbu videa. Veľmi pekne ďakujeme za profesionálny prístup, ústretovosť a zaujímavé postrehy zo svojich profesií – reportérke RTVS Martine Beshirovej a kameramanovi Petrovi Benediktymu.

    • Noc s Andersenom

     5. 4. 2022

      Dňa 1.4.2022 sa na našej škole uskutočnilo medzinárodné podujatie Noc s Andersenom. Je to podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana AndersenaRozprávková noc bola plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží. 

    • Popoludnie s Andersenom

     5. 4. 2022

     Na Slovensku tento rok prebieha už 17. ročník  medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, ktoré  podporuje čítanie  rozprávok a kúzelných príbehov.

     Aj naši šiestaci zažili zábavné popoludnie  s Andersenom. So sebou si priniesli  dobrú náladu a chuť súťažiť.  Rozprávkové popoludnie bolo pre deti plné kreativity, zábavy a súťaží. Poučili sa na Karininom smutnom príbehu, spoznávali rozprávky podľa indícii, ktoré si vyťahovali z čarovného vrecúška. Vo vreci sa ukrývala červená  čiapka, oriešky, jelenček, soľnička...Neskôr v skupinkách riešili rozprávkový kvíz a svoje hlavičky si potrápili pri skladaní puzzle.

     Nakoniec  boli všetci  súťažiaci odmenení sladkosťami a písacími potrebami. Domov odchádzali spokojní a plní  prekrásnych dojmov.

    • ENGLISH WEEK

     4. 4. 2022

     Po dvoch rokoch sme si opäť „zaspíkovali“ v rámci intenzívneho anglického týždňa s lektorom Markom, ktorého rodná reč je angličtina. Žiaci 6.-9.ročníka si počas  netradičných a zábavných aktivít obohacovali slovnú zásobu a zdokonaľovali svoj hovorený prejav. Sme radi, že aj tentokrát mal kurz pozitívny ohlas. Už teraz sa tešíme na ďalší!

    • PASOVANIE PIATAKOV

     4. 4. 2022

     Žiaci zo žiackeho parlamentu pripravili pre našich piatakov slávnostné prijatie medzi žiakov 2. stupňa- PASOVANIE. Piataci sa stretli s našim maskotom Zlatkom, ktorý ich prijal do nášho klubu "zlaťákov" a na záver mu spoločne zložili SĽUB.

     VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!

    • Deň učiteľov sme oslávili spolu

     1. 4. 2022

     Pri príležitosti dňa učiteľov sme navštivili pána primátora Michala Domika, aby sme mu poďakovali za obetavú prácu, ktorú pre nás robia. Sám veľký učiteľ Jan Amos Komenský raz povedal   "Človek sa môže stať človekom iba výchovou." Po krátkom príhovore a ďakovných slovách vystúpili naši najmenší. Krásu krojov a spevu predviedli žiaci a žiačky našej školy. Slávnostné posedenie umeleckým slovom sprevádzala pani vychovávateľka Daniela Macková. 

    • Riaditeľské voľno

     1. 4. 2022

     Vážení rodičia.

     Riaditeľstvo ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vám oznamuje, že dňa

     6.4.2022 (streda)

     poskytne žiakom 5. - 8. ročníka riaditeľské voľno

     z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách a stredných školách a na základných umeleckých školách. Dôvodom je zabezpečenie nerušeného priebehu T-9 2022.

     Ďakujeme za pochopenie.

    • Po zime prišla jar...

     1. 4. 2022

     Zima je nenávratne za nami a po dlhých, chladných večeroch konečne prišla jar a spolu s ňou aj život plný farieb. Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. Žiaci z ŠKD 3.B hravým a zábavným spôsobom oboznamovali s výtvarným umením a prípravou na blížiace sa veľkonočné sviatky, ktoré neodmysliteľne patria k symbolom jari. Pozrite sa ako sa im darilo.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje