• Smernica

    Smernica

    21.04.2023 14:53

    Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám na ZŠ si môžete stiahnuť kliknutím na súbor: 
     

    Smernica o slobodnom prístupe k informáciám na ZŠ

     

     

     

     

     

     

     

   • Rozvrhy a suplovanie

    Rozvrhy a suplovanie

    21.04.2023 14:56

    Sadzobník úhrad

     

    nákladov za sprístupnenie informácií

    podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

    (zákon o slobode informácií)

     

    1. Informácie podávané osobne, telefonicky alebo zasielané e-mailom sú sprístupňované bezplatne.
    2. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:
    1. papierovo:

    - jednostranná A4 / čiernobiele             0,05€

    - obojstranná A4 / čiernobiele               0,08€

    - jednostranná A3 / čiernobiele             0,10€

    - obojstranná A3 / čiernobiele               0,14€

     

    1. CD / DVD nosič:

    - CD 1 ks                                            0,20€

    - DVD 1 ks                                          0,30€

     

    1. Náklady spojené so zaslaním kópie informácie:
    1. poštová obálka 1 ks:

                        - C4                                                    0,05 €

                        - C5                                                    0,02 €

                        - C6                                                    0,01 €

     

    1. obálka na CD 1 ks                                       0,04 €
    2. poštovné – podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty

     

    1. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií:

    - v hotovosti do pokladne na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

    1. Osobe so zmyslovým postihnutím sa informácie sprístupňujú bezplatne.
   • Žiadosť

    Žiadosť

    21.04.2023 14:58

    Žiadosť o poskytnutie informácií si možete stiahnuť kliknutím na súbor:

    Žiadosť o poskytnutie informácií

   • Zoznam predpisov (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona 211/2000)

    Zoznam predpisov (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona 211/2000)

    21.04.2023 15:03
    Zoznam predpisov (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona 211/2000) si môžete stiahnuť tu:

    Zoznam predpisov
  • Novinky

   • Kontakty

    • Základná škola, Zlatá 2
    • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
    • riaditeľ: +421 58 734 28 64
    • Sekretariát: +421 58 788 30 00
    • Jedáleň: +421 58 734 35 94
    • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
    • IČO: 35543639
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje