• Mgr. Zuzana Lojková, DiS. art pôsobí na našej škole ako výchovná poradkyňa od septembra 2021.

    Konzultačné hodiny: každý pondelok, stredu a piatok od 14:00 do 15:30. Pozor! Na konzultáciu je nutné prihlásiť sa cez Edupage. Návod nájdete na konci tejto stránky. V naliehavých prípadoch možné prihlásenie aj cez email.

    Kto je výchovný poradca?

    • je odborníkom prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva na školách,
    • je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg,
    • pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach, 
    • je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti,
    • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,
    • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým zamestnancom.

     
    Aké sú úlohy výchovného poradcu na škole?

    • Úlohy informačné: poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných,  poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov. 
    • Úlohy odborno-metodické: ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim, vychovávateľom. 
    • Úlohy diagnostické: v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód prístupu k problémovým žiakom a pod. 
    • Úlohy poradenské: ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov (osobnostných, študijných, profesijných).

     

    Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

    • ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma,
    • ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho,
    • ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním,
    • ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť...

     
    Kontakt

    Mgr. Zuzana Lojková, DiS. art
    email: zuzana.lojkova@zszlatarv.sk
    Konzultačné hodiny: 
    každý pondelok, stredu a piatok od 14:00 do 15:30. Pozor! Na konzultáciu je nutné prihlásiť sa cez Edupage. (V naliehavých prípadoch možné prihlásenie aj cez email)

    Ako sa prihlásiť na konzultáciu cez Edupage:

    Prilásenie cez mobilnú aplikáciu: V aplikácii zvoľte Prihlásenie ➡ Konzultačné hodiny. Konzultačné hodiny môžu mať v rovnakom čase vypísané viacerí učitelia. Kliknite na meno učiteľa, u ktorého máte záujem o konzultáciu a rezervujte si voľný termín, ktorý vám vyhovuje. ➡ Zvolený termín potvrdíte tlačidlom Hotovo.
    Prihlásenie cez počítač: Na edupage stránke zvoľte v ľavom menu položku Komunikácia ➡ Konzultačné hodiny ➡ vyhľadajte dátum konzultácie ➡ zvoľte „Rezervovať konzultáciu“.

    Celý návod nájdete tu: https://help.edupage.org/?p=u38/u179/e1769&lang_id=8

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje