• Testovanie 9 - školský rok 2021/2022

  • 06. apríla 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2022

    

   Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

   Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

   Náhradný termín Testovania 9 - 2022 sa uskutoční 21. apríla 2022.

    

   Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2022 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9    

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje