• Testovanie 9 - školský rok 2022/2023

  • 22. marca 2023 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2023

    

   Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

   Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

   Náhradný termín Testovania 9 - 2022 sa uskutoční 4. apríla 2023.

    

   Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2023 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9    

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje