• Medzinárodná spolupráca škôl

   • Čo je vlastne eTwinning?

    eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, najmä v oblasti digitalizácie a cudzieho jazyka.

   • Tech for safety: Wireless bag alarm - Code with Micro:Bit

     

    Projekt je zameraný na prácu s microbitmi.

    Spolupracujeme v ňom so školami v Grécku a Bulharsku. Cieľom tohto projektu je vytvoriť alarm na školskú tašku s použitím microbitov. V rámci neho majú žiaci možnosť interakcie prostredníctvom digitálnych technológií a tiež využívať anglický jazyk ako hlavný komunikačný prostriedok s partnerskými školami počas online stretnutí. 

    Pozrite si náš výsledok v krátkom videu:

   • Eat healthy, be healthy

    Projekt zameraný na zdravú výživu a pohyb.

    Spolupráca so školami v Turecku, Poľsku, Taliansku a Španielsku. Našou snahou je zaviesť zdravé stravovacie návyky u žiakov, zbierať nápady ako sa zdravo stravovať a udržať si dobré zdravie a sumarizovať benefity zdravej výživy na náš organizmus. Výsledným produktom bude spoločná online kuchárska kniha so zdravými miestnymi receptami. Zároveň aj v tomto projekte si žiaci zdokonaľujú svoje IT a jazykové zručnosti v rámci komunikácie s partnerskými školami.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje