• Tvorivá vianočná sobota s Amavetom
     3. 12. 2019

     Do galérie Tvorivá vianočná sobota s Amavetom boli pridané fotografie.

     Tvorivá vianočná sobota s Amavetom.

     Tento víkend nám už priniesol čaro Adventu a ním sa začalo to nádherné obdobie príprav na tie najkrajšie a najočakávanejšie sviatky - Vianoce. Preto v sobotu aj náš Amavet klub pre deti našej školy priniesol možnosť urobiť si Vianoce o čosi krajšie a sladšie. Prežili sme úžasnú sobotu v duchu Vianoc. Po celý deň nám hrali vianočné pesničky a naše rúčky vyrábali prekrásne vianočné pozdravy, svietniky a plnili sladké koláčiky. Podarilo sa nám spolu prežiť krásny tvorivý čas s tou pravou vianočnou atmosférou a dobrým pocitom, že sa nám vydarili naozaj prekrásne darčeky, že sme prežili krásne chvíle v spoločnosti, ktorá nám bola príjemná a spolu sme sa mohli priblížiť k čarovným Vianociam, ktoré už netrpezlivo očakávame. Všetci vám prajeme ,aby ste prežili tajomstvo a čaro Adventu v pokoji a láske so svojimi rodinami. Vaši Amaveťáci

    • Hodina s Peer -aktivistkami v I.B
     3. 12. 2019

     V pondelok (2.12.) nás navštívili žiačky z Peer programu, aby nás oboznámili s problematikou rôznych závislostí. Spomenuli fajčenie, alkoholizmus, závislosť na liekoch a iné. Vyzdvihli zdravý životný štýl a poukázali na negatívne následky závislostí, či už u jedinca alebo celej spoločnosti. V rámci tejto tématiky si dievčatá pripravili rôzne zaujímavé aktivity do ktorých sa prváci veselo zapájali.

    • Hráme sa so slovami
     2. 12. 2019

     Do galérie Hráme sa so slovami boli pridané fotografie.

     „Hráme sa so slovami“

     Minulý školský rok prebehol v marci nultý ročník súťaže, ktorá bola zameraná na čitateľskú gramotnosť našich žiakov „Čítaj, hľadaj a odpovedaj“.  Tento školský rok pani učiteľky slovenského jazyka pripravili pre žiakov 5. až 8. ročníka ďalšiu zaujímavú súťaž „Hráme sa so slovami“, ktorá sa konala vo štvrtok. Kým v predchádzajúcej súťaži sa súťažilo individuálne, v tejto boli žiaci rozdelení do tímov. Každý tím mal troch členov, ktorí zastupovali svoju triedu. Ako samotný názov súťaže hovorí, súťažiaci mali na štyroch stanovištiach zábavnou a hravou formou pracovať s literárnym textom, slovami a obrázkami. Súťaž preverila nie len ich vedomosti z materinského jazyka, ale predovšetkým schopnosť pohotovo reagovať,  vedieť sa orientovať v knihe, odpovedať na otázky zamerané na čitateľskú gramotnosť a v neposlednom rade vyskúšať si i svoje básnické  schopnosti.  Rozdiely v bodoch medzi tímami boli minimálne. Nakoniec na prvom mieste s 29 bodmi skončili žiaci 6. C triedy - A. Ambrúžová, S. Koóšová, K. Hudák . Druhé miesto s 28 bodmi patrilo žiačkam z 8. C triedyB. Beneová, A. S. Görgeyová, S. Lišuchová. Na treťom mieste s 27, 5 bodmi skončili chlapci zo 7. C triedy – T. Koóš, D. Zatroch, E. Vizi.  Víťazom, ale aj porazeným gratulujeme !

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje