• Športová príprava

  • Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave už ôsmy rok ponúka predmet Športová príprava pre chlapcov a dievčatá v piatom ročníku nasledujúceho školského roku.

   Predmet Športová príprava v piatom ročníku v školskom roku 2021/2022 bude zameraný na všeobecný rozvoj pohybových a športových schopností, zlepšenie fyzickej kondície a zručností v rôznych loptových športoch (futbal, basketbal, volejbal, florbal...), ale aj atletike a gymnastike.

   Tento predmet je ideálnym doplnkom k rôznym športovým aktivitám, ktoré vaše deti už realizujú. Vyučuje sa v rozsahu 3 vyučovacích hodín týždenne, väčšinou v čase od 14:00 do 15:30.

   Na predmet športová príprava budú žiaci 4. ročníka (ročník narodenia 2010 a 2009) prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

   • písomná žiadosť rodiča (môžete doručiť aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu)
   • lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave
   • absolvovanie výkonostných  testov (pod vedením trénerov)

    

   V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj tlačivá Žiadosť o prijatie.

   Kontakt:

   058/7883000

   0904209999

   zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk

    

   Žiadosť o prijatie

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje