• Športová príprava

  • Vážení rodičia, milí štvrtáci!

   ZŠ Zlatá 2, Rožňava už deviaty rok ponúka predmet "Športová príprava" pre chlapcov a dievčatá v piatom ročníku nasledujúceho školského roku.

   Predmet "Športová príprava" v piatom ročníku v školskom roku 2023/2024 bude zameraný na všeobecný rozvoj pohybových a športových schopností, zlepšenie fyzickej kondície a zručností v rôznych loptových športoch (futbal, basketbal, volejbal, florbal...), ale aj atletike a gymnastike.

   Tento predmet je ideálnym doplnkom k rôznym športovým aktivitám, ktoré Vaše deti už realizujú. Vyučuje sa v rozsahu 3 vyučovacích hodín týždenne, väčšinou v čase od 14:00 do 15:30.

   Na predmet športová príprava budú žiaci 4. ročníka (ročník narodenia 2013 a 2012) prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

   • písomná žiadosť rodiča (môžete doručiť aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu)

   • lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave

   • absolvovanie psychologického vyšetrenia (zabezpečí škola)

   • absolvovanie výkonostných  testov (pod vedením trénerov)

   V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde Vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj FORMULÁRE ŽIADOSTI (tie nájdete aj na našej webovej stránke: zszlatarv.edupage.org v sekcii Športová príprava.

   Kontakt

   058/7883000

   0904209999

   zszlata2@gmail.com, richard.szollos@gmail.com

   Žiadosť.pdf

   (Žiadosti podávajte najneskôr do 15.6.2023)

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje