• Pokračujeme v prezenčnom vdelávaní žiakov 1. stupňa
     9. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci!

     V pondelok 12.4.2021 otvárame brány školy pre ročníky 1 až 4. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu spred Vianočných prázdnin.
     Od 6,30 Vás čakáme pri vchodoch budovy prvého stupňa. Vchody budú  rozdelené podľa tried.

     Nezabudnite, prosím, že stále platia prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré Vám boli poslané prostredníctvom aplikácie EDUPAGE pred nástupom 7.4.2021.
     Všetky pokyny nájdete tu.
     Nezabudnite si so sebou doniesť potrebné dokumenty, a to:

     vyhlásenie o bezinfekčnosti (budú k dispozícii na vyplnenie aj pri vchodoch) - toto platí pre tých, ktorí do školy nechodili v čase od 7.4. do 9.4.2021,

     negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní), alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 3 mesiace), respektíve o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorej uplynie 7.4.2021 viac ako dva týždne. 

     ŠKD bude v prevádzke len do 16,00.


     Tlačivo o vyhlásení bezinfekčnosti nájdete TU.

     Informácie pre dotknuté osoby

     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.


    • Jar v I.C
     9. 4. 2021

     Žiaci I.C triedy už zasadli do školských lavíc a privítali jar pestrofarebnými maľbami vajíčok, symbolov jari a nového života. Nezaháľali ani na ostatných hodinách. Pozrite sa ako počítajú, či rysujú na hodine matematiky! Ide im to jedna radosť!

    • Ďalší matematický úspech!
     7. 4. 2021

     Žiak V.C triedy, Tomáš Kováč sa zúčastnil na online matematickej súťaži Máš problém?!. Súťaž organizovalo Združenie STROM za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice. Tomáš riešil problémy -náročné matematické úlohy a umiestnil sa na krásnom 
     1. mieste!

     Blahoželáme Tomášovi a prajeme mu ďalšie úspechy!

    • Cenné víťazstvo pre Zlatú!!!
     7. 4. 2021

     Dňa 22. 3. 2021 sa konalo online krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu, ale i celý Rožňavský okres zastupovala víťazka okresného kola Dejepisnej olympiády, žiačka 7.A triedy, Ninka Mareková. Na krajskom kole boli len tí najlepší z jednotlivých okresov Košického kraja. Naša Ninka sa však silnej konkurencie nezľakla a znovu potvrdila, že je najlepšia. Získala pre seba a pre nás všetkých to najcennejšie - 1. miesto.

     Všetci sa z jej veľkého úspechu tešíme a gratulujeme jej!

    • Veľkonočné tvorenie v ŠKD
     1. 4. 2021

     S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám želáme tie najkrajšie veľkonočné dní. Nech vám Veľká noc prinesie veľa radosti, šťastia a pokoja do vášho života a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.

     Krásnu Veľkú noc želajú deti s pani vychovávateľkami.

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2021/2022
     24. 3. 2021

     Vážení rodičia!

     Nakoľko nám situácia nedovoľuje pozvať Vás do našich priestorov, dovoľte nám aspoň formou videoprezentácie sprevádzať Vás našimi priestormi. Ak ešte váhate, na akú školu zapíšete svoje dieťa, možno Vám to pomôže v rozhodovaní. Všetky informácie ohľadom zápisu nájdete TU
     Tešíme sa na každého z Vás!

    • Oznámenie o postupnom otváraní MŠ a ZŠ v meste Rožňava
     1. 4. 2021

     Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ:

     MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B,

      

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021, v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 160/2021 z 17. marca 2021  a taktiež na základe odporúčania RÚVZ v Rožňave oznamuje, že vzhľadom na zlepšujúci sa stav ochorenia a šírenia Covid -19 / Rožňavský okres je v bordovej fáze – III. stupeň varovania /

     postupne obnoví prevádzku svojich škôl od 6. 4. 2021,

     pričom bude dôsledne dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     V zmysle uvedených pokynov žiadame rodičov o akceptovanie resp. dodržiavanie  nasledovných kritérií:

      

     Materská škola – od 6. 4. 2021

     • postupné naplnenie tried MŠ formou uprednostnenia deti rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom  RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

      

     Základná škola 1. stupeň – od 7. 4. 2021 /vrátane 0. ročníka/

     s možnosťou  pretestovania sa rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení na mobilnom odbernom mieste - Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava – dňa 6. 4. 2021 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

     • postupné naplnenie tried ZŠ formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada.  

      

     Školský klub detí – pre 1. stupeň – od 7. 4. 2021

     • postupné naplnenie oddelení ŠKD formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

     • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada. 

     Základná škola 2. stupeň

     • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.

     Základná umelecká škola

     • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.

     Na základe COVID AUTOMAT-u sa bude situácia pravidelne monitorovať a aktuálne informácie budú zverejnené na webových sídlach škôl resp. mesta Rožňava. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých, po prerokovaní s inými zriaďovateľmi škôl, vás žiadame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.

     Vzhľadom na rýchlo a často sa meniace  pokyny zo strany ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR, v prípade potreby, uvedené informácie môžu byť aktualizované.

      

      

                                                                            

     Michal Domik

     primátor mesta

    • OTVÁRAME BRÁNY!!!!
     31. 3. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci!

     V stredu 7.4. 2021 otvárame brány školy pre ročníky 1 až 4. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu spred Vianočných prázdnin.
     Od 6,30 Vás čakáme pri vchodoch budovy prvého stupňa. Vchody budú  rozdelené podľa tried.

     Nezabudnite si so sebou doniesť potrebné dokumenty, a to vyhlásenie o bezinfekčnosti (budú k dispozícii na vyplnenie aj pri vchodoch), negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní), alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 3 mesiace), respektíve o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorej uplynie 7.4.2021 viac ako dva týždne. 

     ŠKD bude v prevádzke len do 16,00.

     Žiaľ, mobilné odberové miesto pre testovanie na našej škole, nebude realizované. Otestovať sa budete musieť na iných miestach, respektíve v MOM pri Mestskom úrade v Rožňave.

     Tlačivo o vyhlásení bezinfekčnosti nájdete TU.

     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.

    • Šach preskočil aj pandémiu
     26. 3. 2021

     Už je to viac ako rok, čo pandémia stopla akékoľvek aktivity. Šach je však stopnutý len v osobnom kontakte.

     Od tej doby sa odohralo a v súčasnosti aj odohráva množstvo on-line turnajov. 

     Či to boli školské majstrovstvá, tímové turnaje, mládežnícke Grand Prix turnaje, dokonca aj turnaje charitatívneho charakteru.

     Pár kliknutiami sa vieme dostať k hráčom celého sveta.

     Na základe dlhodobých dobrých turnajových výsledkov boli Lukáš Szaszák a Matej Szaszák prizvaní do juniorských majstrovstiev sveta tímov (WJC) členom francúzskeho tímu aby reprezentovali Slovensko.

     Na požiadanie sme do tímu dostali na poslednú chvíľu aj Tobiasa Koóša a uplynulú sobotu sa stretlo 8 krajín druhej divízie, kde s krajinami ČR, Litvou, Nemeckom, Rakúskom, Švajčiarskom, Anglickom a Gréckom bojovalo o postup do prvej divízie medzi najlepších juniorských šachistov sveta. 

     Team Slovensko aj zásluhou našich troch šachistov jednoznačne postúpilo z prvého miesta a už očakávame ako dopadnú ďalšie boje.

     Držte im palce.

    • Zisťovanie záujmu o nástup dieťaťa do školy od 7. apríla 2021
     24. 3. 2021

     Vážení rodičia, milé deti.

     Naša základná škola po dohode so zriaďovateľom plánuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni  od 7.4.2021 (streda po Veľkej noci). Jednou z podmienok pre nástup Vašich detí do školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (platnosť testu je 7 kalendárnych dní).

     Výsledok testu nemusia predkladať rodičia, ktorí sa preukážu lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia covid 19, nnie starším ako 3 mesiace.

     Výnimku z testovania majú aj rodičia, zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny, a od termínu očkovania uplynie 7.4.2021 viac ako dva týždne

     Mesto Rožňava pripravuje zabezpečiť hromadné testovanie rodičov v MOM priamo v škole 6.4.2021. V prípade, že sa tohto testovania zúčastníte, automaticky sa škola dozvie výsledok testu a už sa nebudete musieť preukazovať výsledkom. Pokiaľ využijete služby iného MOM budete sa musieť preukázať  testom s negatívnym výsledkom.

     Venujte prosím pozornosť dotazníku, ktorý nájdete TU.
     Hlasovať môžete len z rodičovského konta!

     Ďakujem Vám za Vašu ochotu spolupracovať a už sa veľmi tešíme na Vaše deti.

     Richard Szöllös – riaditeľ školy

    • MAREC MESIAC KNIHY V ŠKD
     22. 3. 2021

     Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Keďže sme nemohli navštíviť Gemerskú knižnicu P. Dobšinského, tak si deti priniesli z domu svoju obľúbenú knižku o ktorej sme sa porozprávali. Na záver sme si zhotovili nádherný 3D obrázok.

    • Pozývame Vás...
     17. 3. 2021

     Milí predškoláci!

     Už sa neviete dočkať, kedy sa otvoria brány našej školy práve Vám?

     Zápis do 1. ročníka sa bude konať v termíne od 7. do 9. apríla 2021.

     Čakáme na Vás a veľmi sa na Vás tešíme

    • Sčítanie obyvateľstva 2021
     18. 3. 2021

     Milí rodičia, žiaci.

     Radi by sme Vám pripomenuli, že sčítanie obyvateľstva končí už 31. marca 2021

     Každá elektronicky sčítaná osoba je veľmi dôležitá pre mesto Rožňava, pretože každou sčítanou osobou sa navyšuje výška podielových daní, ktoré mesto Rožňava dostane,  a ktoré napomôžu jeho rozvoju. Pomôžme spoločne zlepšiť podmienky v našom meste. 

    • Scratch nás baví a aj vďaka tomu máme prvé INF úspechy!
     12. 3. 2021

     Programovanie nás oslovilo natoľko, že aj počas našich voľných chvíľ vytvárame projekty v Scratchi a zapájame sa do súťaží. Prvú programátorskú súťaž už máme za sebou. Do celoslovenskej súťaže vyhlásenej školou programovania Coding Giants sa zapojili 3 žiačky našej školy: Anna Vivien Pál-Baláž (8.A), Sára Kuchtová (5.C) a Laura Šimko (5.A). Práve posledná spomínaná Laura zaujala porotu a jej projekt: Zvíťazíme nad Covidom získal hneď 2 krásne ceny. Cenu za  „Spoločensky prínosný  projekt“ a cenu za „Výbornú grafiku“. Konkurencia bola veľká, hlavných cien sme sa zatiaľ nedotkli, ale to hravo zvládneme v ďalších ročníkoch. Osobne sa chceme poďakovať všetkým trom dievčatám, nesmierne si ceníme čas a energiu, ktorú do svojich prác vložili. Všetky 3 projekty sú skvelé, držíme palce v ďalších výzvach.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje