Základná škola Zlatá 2

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     26. 1. 2023

     Dňa 19.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorej našu školu reprezentovali v kategórii 1A (4.-7.roč.) Olexandr Polshyn zo VII.C a v kategórii 1B (8.-9.roč.) Tomáš Lukáč z IX.A triedy.

     Olexandr si odniesol 3.miesto a Tomáš to dotiahol k perfektnému 1.miestu, z ktorého automaticky postupuje do krajského kola.

     Gratulujeme a Tomášovi držíme palce !!!

    • Zber elektroodpadu
     18. 1. 2023

     Milí rodičia. Ako viete n  aša škola je Zelená škola a to preto, že sa snažíme prispievať ku čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu a separovaniu odpadu. Na našej škole prebieha aj zber menšieho elektroodpadu, starých bateriek a žiariviek. Ak sa chcete doma niečoho starého zbaviť kľudne to doneste k nám do školy. Na I. aj na II. stupni sú červené kontajnery, tam môžete vhodiť elektrospotrebič, baterky a žiarivky môžete dať triednej učiteľke. Môžete nosiť napr. kanvice, kulmy, klávesnice, myšky a pod. Ak niečo donesiete, tak nech to vaša ratolesť nahlási triednej učiteľke, ktorá to potom povie koordinátorovi environmentálnej výchovy a zapíše si meno. Najlepších bude čakať  odmena na konci šk. roka.

    • Policajná akcia
     16. 1. 2023

     Keď sa povie POLICAJT, väčšina si predstaví naháňačku  ako z filmu, majáky a zlodeja na úteku. My sme sa však boli na vlastné oči presvedčiť, že policajtovanie znamená aj kopec iných vecí a zodpovedností, ktoré musia na polícii dennodenne plniť. Dovolili nám vyskúšať ich policajné auto, videli sme ozajstné mreže a celu, ukázali nám, kde sa robia pasy, zobrali nám aj odtlačky prstov a DNA. Bol to úžasný zážitok.

    • Viete, čo dýchate?
     12. 1. 2023

     Znečistenie ovzdušia je hlavnou enviromentálnou hrozbou pre zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Vedecké dôkazy potvrdzujú, že deti sú obzvlášť ohrozenou skupinou obyvateľstva vplyvom znečisteného ovzdušia a preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Nasledujúce 4 týždne bude prebiehať na našej škole meranie koncentrácií oxidov dusíka,  ktoré pochádzajú primárne z dopravy. Žiaci 8.C (Adrian Deak, Lucia Gdovinová, Števka Mešťanová, Martin Nálepa, Roland Radoczky a Sebastián Szöllös), spolu s manažérmi kvality ovzdušia, dnes identifikovali miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Následne inštalovali pasívne vzorkovače (trubičky). Vybraní žiaci budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Po skončení budú trubičky zaslané na laboratórnu analýzu do Holandska.

    • Prerušenie vyučovania!!!
     20. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 21.12.2022 (streda) do 22.12.2022 (štvrtok). Vyučovanie bude pokračovať 9.1.2023 (pondelok), po prázdninách.

     Za pochopenie ďakujeme a veríme, že sa po prázdninách v zdraví vrátime do lavíc.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Vianočná párty v 3.C
     21. 12. 2022

     Vianočná párty v 3.C triede sa vydarila skvele. Triedou sa ozýval smiech, hudba a program sme si spestrili i tancom a súťažou. Nechýbalo ani chutné občerstvenie. Všetkým prajeme krásne sviatky, pekné chvíle v kruhu najbližších a veľa zdravíčka. Vidíme sa po prázdninách.

    • Vianočný čas v 3.C
     21. 12. 2022

     Vianočný čas je vždy spojený s dobrou náladou, výzdobou triedy, tvorivou dielňou. Spoločne sme si zaspievali, Adam nám pri práci hral na gitare a pod šikovnými rukami detí uzreli svetlo sveta snehové vločky, zvončeky a iné zimné nádhery. Zároveň sme sa tešili na Vianočnú párty, ktorú sme mali v školskom klube detí v utorok - 20.12.2022.

    • Skvelá šachová sobota
     19. 12. 2022

     Žiacka liga v šachu v Košiciach pokračovala uplynulú sobotu svojím druhým kolom.

     Žiaci našej školy odviedli fantastický výkon.

     Zo 62 zúčastnených obsadil Adam Martinko 37. a Tomáš Falat 31. priečku.

     Výkonnostne stúpajú a verím, že dobehnú aj svojich starších spolužiakov Mateja Szaszáka, ktorý skončil na skvelom treťom mieste a Lukáša Szaszáka, ktorý suverénnym spôsobom bez prehry ovládol  tento turnaj a obsadil absolútne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Dotácia na stravovanie od 1.1. 2023
     13. 12. 2022

     Milí rodičia, žiaci.

     K poberaniu dotácie na stravu od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné najneskôr do 21.12.2022 doručiť do školy (na sekretariát, triednemu učiteľovi), potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) – tlačivo je k dispozícii TU, alebo na sekretariáte školy. Ďakujeme za pochopenie.

    • ZDRAVÉ STRAVOVANIE v 3.C
     13. 12. 2022

     Práve v tomto chrípkovom období nezabúdame a neustále si aj v škole pripomíname dôležitú tému, a to "ZDRAVÉ STRAVOVANIE". Žiaci na hodine prírodovedy odprezentovali svoje originálne projekty, v ktorých sme sa podrobne venovali aj nášmu jedálnemu lístku.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA!!!
     12. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 13.12.2022 (utorok ) do 16.12.2022 ( piatok ). Vyučovanie bude pokračovať 19.12.2022 (pondelok).

     Za pochopenie ďakujeme a veríme, že sa v zdraví vrátime do lavíc.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Riaditeľské voľno
     8. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Riaditeľstvo ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vám oznamuje, že dňa 9.12.2022 poskytne žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dôvodom je vysoký počet detí s respiračným ochorením (41%). Školské vyučovanie bude pokračovať v pondelok, 12.12.2022.

     Ďakujeme za pochopenie a veríme, že od pondelka budeme pokračovať v riadnom režime.

     Richard Szöllös

    • Programovanie nás baví...
     8. 12. 2022

     V rámci krúžku mladý informatik sme  v programovacom jazyku Scratch  spojili matematiku s informatikou. S využitím našich doterajších schopnosti a zručností sme naprogramovali:

     -       automatickú kalkulačku na obvod obdĺžnika
     -       automatickú kalkulačku na konverzný prepočet Eura na SKK

     Na záver sme si nakreslili snehové vločky a rôzne geometrické tvary pomocou korytnačej grafiky.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje