• Všetci do školy!!!
     22. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci. Dáva sa na známosť, že:

     Pokračujeme v postupnom obnovovaní prezenčného vyučovania podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

     Pre žiakov 1. stupňa platia naďalej pokyny platné od 12.4.2021.

     Pre žiakov 8. a 9. ročníka platia naďalej pokyny platné od 19.4.2021

     V pondelok 26.4.2021 sa do školy vrátia aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka ročníka za prísnych bezpečnostných podmienok.

     Pred nástupom do školy si preštudujte POKYNY, ktoré sme pre Vás pripravili.

     Budeme od Vás vyžadovať:

     1. Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a.docx) - pri prvom nástupe (tí, ktorí toto tlačivo už odovdali, nemusia ho už predkladať, pokiaľ dieťa nevymeškalo viac ako 3 dni súvisle). Môžete ho odovzdať elektronicky alebo v papierovej forme priamo do rúk zamestnanca povereného vykonávaním ranného filtra pri vchodoch do školy.   Informácie pre dotknuté osoby


     2. Potvrdenie o negatívnom teste žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní) alebo výnimke - len k nahliadnutiu. Aj toto potvrdenie viete nahrať do systému EDUPAGE. Test nahrádza potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 180dní), respektíve o zaočkovaní podľa podmienok uvedených v pokynoch. 

     Žiaci 5. až 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v priebehu tohto týždňa.
     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.

    • Ani my sme nezabudli!
     23. 4. 2021

     Včerajšiu hodinu geografie v 5.D sme tiež venovali téme Deň Zeme. Rozprávali sme sa o tom, kto ako prispieva k zlepšeniu životného prostredia a ochrane prírody. Každý svojím malým skutkom prispeje k tomu, aby sme svoju krásnu Zem zachovali aj pre ďalšie generácie. A tu je niečo z ich snahy. 

    • Aké dlhé má Pipi pančuchy?
     23. 4. 2021

     V spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského sa deti z ŠKD z 2.B ešte v decembri 2020 zapojili do výtvarnej sútaže - "Aké dlhé má Pipi pančuchy?". Aj keď sa nám nepodarilo vyhrať sme radi, že sme sa mohli zúčastniť. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

     Ďakujeme tetám z knižnice za sladké odmeny, nálepky a ďakovný list! Už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž a spoluprácu!

    • DEŇ ZEME v 2.C
     23. 4. 2021

     Sviatok Deň Zeme patrí medzi najznámejší a najpopulárnejší spomedzi medzinárodných dní s environmentálnym zameraním. Doobeda sme si s pani učiteľkou na hodine Prvouky pozreli prezentáciu venovanú dnešnému dňu, ktorá bola pútavá, zaujímavá, ale hlavne veľmi poučná. Na záver sme si spoločne vypracovali pracovný list, v ktorom sme si zopakovali všetko, čo sme sa z prezentácie dozvedeli. V ŠKD sme s pani vychovávateľkou pokračovali a svojimi aktivitami sme si tiež pripomenuli tento významný a veľký deň. Na záver naše šikovné rúčky zhotovili niekoľko krásnych prác, z ktorých sa veľmi tešíme, pretože sa nám vydarili.

    • V našom sade pribudnú ovocné dreviny
     22. 4. 2021

     Projekt Sadovo aj u nás na Zlatej!!!

     S radosťou Vám dávame na známosť, že v areáli našej školy areáli pribudnú ovocné stromčeky starých slovenských a krajových odrôd jabloní a hrušiek. Vysadené budú v rámci projektu SADOVO - Projekt školských ovocných sadov s podporou Živice.

     A prečo práve staré a krajové odrody?

     Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

     O starostlivosť sa postaráme spolu s Vami. Tešíme sa!!!

    • Úspešné regionálne kolo astronomickej súťaže
     22. 4. 2021

     Koncom marca 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach", ktorú 31. ročníkom organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž bude trojstupňová až po celoslovenské kolo. Regionálne kolo aj pre rožňavských hvezdárov prebehlo na Hvezdárni v Medzeve dištančnou formou. Astronomický online krúžok na našej škole bol ovenčený vavrínmi víťazstva a postupu na krajské online kolo do Hvezdárne v Michalovciach. Žiačka Sabina Mužlayová z 9.A triedy sa umiestnila na prvom mieste a žiak Róbert Emödi z 9.B triedy na treťom mieste.

     Obom blahoželáme a k ďalšiemu nie práve najľahšiemu štúdiu želáme pevné nervy a trpezlivého online učiteľa.

    • Naša Zem má sviatok!
     22. 4. 2021

     Deti z ŠKD z 2.B si dňa 22.4. 2021 pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami, vypočuli si poučný príbeh z lesa a pripomenili si aj dôležitosť triedenia odpadu a rôznych iných vecí, ktoré súvisia s ochranou našej planéty Zem.

     Všetko najlepšie k sviatku našej Zeme!

    • Tvorivé popoludnia v 1.C
     22. 4. 2021

     Deti v ŠKD usilovne pracujú na pestrofarebnej jarnej výzdobe. S radosťou a úsmenov na tvári strihajú,lepia a tešia sa so svojich pekných prác. Nezabudli venovať pozornosť ani téme "Apríl - mesiac lesov". Vypočuli si peknú pieseň o lesoch a vyzdobili si nástenku.

    • Online odkaz pre našu Zem od piatakov!
     22. 4. 2021

     "Milá Zem, som šťastný, že existuješ, lebo vďaka tebe existujem aj ja. Som vďačný, že sú tu stromy a kyslík.  A bol by som rád, keby si ťa ľudia viacej vážili a ochraňovali ťa, aby neodhadzovali odpadky priamo do prírody a aby ťa zbytočne neničili." (žiak Jakub Burdiga).

     "Odkazujem Zemi, že sa ospravedlňujem za všetkých ľudí, ktorí odhadzujú na teba odpadky a že budeme robiť s mojou rodinou všetko preto, aby to vyzeralo ako na pravej strane zemegule znázornenej na fotografii." (žiak Róbert Meško)

    • Okresné kolo Pytagoriády
     20. 4. 2021

     Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády reprezentovali našu školu v okresnom kole. V tejto matematickej súťaži sa súťaží v šiestich kategóriách P3 až P8. Naši žiaci získali 3 prvenstvá, najviac zo všetkých škôl nášho okresu!V kategórii P4 na 1. mieste sa umiestnil OliverHagovský (IV.C) a v kategórii P5 Tomáš Kováč (V.C). Tomáš Kováč dokázal vyhrať aj vo vyššej kategórii P6, kde súťažilo 30 žiakov a z nich Tomáš bol jediný piatak! Ďalších 14 žiakov našej školy je úspešným riešiteľom okresného kola.

     Blahoželáme ku krásnemu úspechu!

    • Aj k nám už prileteli....
     15. 4. 2021

     Aj my v ŠKD s 2.C sme sa venovali v rámci prírodovednej a pracovno - technickej oblasti výchovy zaujímavej téme a to prvým zvestovateľom jari BOCIANOM . Pozreli sme si krásnu prezentáciu, a potom naše šikovné rúčky vyrobili tieto nádherné práce. Veď pozrite, ako sa nám darilo.

    • Zápis do 1. ročníka ukončený.
     13. 4. 2021

     Vážení rodičia našich budúcich prváčikov.

     Naša škola by Vám chcela vyjariť veľkú vďaku, že ste sa rozhodli Vaše deti zapísať do školy, ktorá už mnoho rokov poskytuje nielen kvalitné vzdelanie ale aj láskavý prístup a priateľské, bezpečné prostredie pre všetky deti bez rozdielu. Práve Základná škola na Zlatej ulici spĺňa všetky prísne kritériá modernej školy, ktorá dokáže reagovať na potreby súčasnej doby a vychová z Vašich detí úspešných a šťastných mladých ľudí.

     Veríme, že vašu dôveru nesklameme a spoločným úsilím naplníme všetky naše ciele.

     Tešíme sa na spoločný štart novej etapy v živote Vašich detí, ktorý nás čaká v septembri.

      

     Mgr. Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Prezenčné vzdelávanie od 19.4.2021
     13. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci.

     Pokračujeme v postupnom obnovovaní prezenčného vyučovania podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

     Pre žiakov 1. stupňa platia naďalej pokyny platné od 12.4.2021.

     V pondelok 19.4.2021 sa do školy vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníka za prísnych bezpečnostných podmienok.

     Pred nástupom do školy si preštudujte POKYNY, ktoré sme pre Vás pripravili.

     Budeme od Vás vyžadovať:

     1. Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a.docx), ktoré môžete odovzdať elektronicky alebo v papierovej forme priamo do rúk zamestnanca povereného vykonávaním ranného filtra pri vchodoch do školy.   Informácie pre dotknuté osoby
     2. Potvrdenie o negatívnom teste žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní) alebo výnimke - len k nahliadnutiu. Aj toto potvrdenie viete nahrať do systému EDUPAGE. Test nahrádza potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 3 mesiace), respektíve o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorej uplynie 19.4.2021 viac ako dva týždne. 

     Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v priebehu tohto týždňa.

     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje