• Prerušenie vyučovania!!!

     20. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 21.12.2022 (streda) do 22.12.2022 (štvrtok). Vyučovanie bude pokračovať 9.1.2023 (pondelok), po prázdninách.

     Za pochopenie ďakujeme a veríme, že sa po prázdninách v zdraví vrátime do lavíc.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Vianočná párty v 3.C

     21. 12. 2022

     Vianočná párty v 3.C triede sa vydarila skvele. Triedou sa ozýval smiech, hudba a program sme si spestrili i tancom a súťažou. Nechýbalo ani chutné občerstvenie. Všetkým prajeme krásne sviatky, pekné chvíle v kruhu najbližších a veľa zdravíčka. Vidíme sa po prázdninách.

    • Vianočný čas v 3.C

     21. 12. 2022

     Vianočný čas je vždy spojený s dobrou náladou, výzdobou triedy, tvorivou dielňou. Spoločne sme si zaspievali, Adam nám pri práci hral na gitare a pod šikovnými rukami detí uzreli svetlo sveta snehové vločky, zvončeky a iné zimné nádhery. Zároveň sme sa tešili na Vianočnú párty, ktorú sme mali v školskom klube detí v utorok - 20.12.2022.

    • Skvelá šachová sobota

     19. 12. 2022

     Žiacka liga v šachu v Košiciach pokračovala uplynulú sobotu svojím druhým kolom.

     Žiaci našej školy odviedli fantastický výkon.

     Zo 62 zúčastnených obsadil Adam Martinko 37. a Tomáš Falat 31. priečku.

     Výkonnostne stúpajú a verím, že dobehnú aj svojich starších spolužiakov Mateja Szaszáka, ktorý skončil na skvelom treťom mieste a Lukáša Szaszáka, ktorý suverénnym spôsobom bez prehry ovládol  tento turnaj a obsadil absolútne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Dotácia na stravovanie od 1.1. 2023

     13. 12. 2022

     Milí rodičia, žiaci.

     K poberaniu dotácie na stravu od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné najneskôr do 21.12.2022 doručiť do školy (na sekretariát, triednemu učiteľovi), potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) – tlačivo je k dispozícii TU, alebo na sekretariáte školy. Ďakujeme za pochopenie.

    • ZDRAVÉ STRAVOVANIE v 3.C

     13. 12. 2022

     Práve v tomto chrípkovom období nezabúdame a neustále si aj v škole pripomíname dôležitú tému, a to "ZDRAVÉ STRAVOVANIE". Žiaci na hodine prírodovedy odprezentovali svoje originálne projekty, v ktorých sme sa podrobne venovali aj nášmu jedálnemu lístku.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA!!!

     12. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 13.12.2022 (utorok ) do 16.12.2022 ( piatok ). Vyučovanie bude pokračovať 19.12.2022 (pondelok).

     Za pochopenie ďakujeme a veríme, že sa v zdraví vrátime do lavíc.

     Richard Szöllös - riaditeľ školy

    • Riaditeľské voľno

     8. 12. 2022

     Vážení rodičia.

     Riaditeľstvo ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vám oznamuje, že dňa 9.12.2022 poskytne žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dôvodom je vysoký počet detí s respiračným ochorením (41%). Školské vyučovanie bude pokračovať v pondelok, 12.12.2022.

     Ďakujeme za pochopenie a veríme, že od pondelka budeme pokračovať v riadnom režime.

     Richard Szöllös

    • Programovanie nás baví...

     8. 12. 2022

     V rámci krúžku mladý informatik sme  v programovacom jazyku Scratch  spojili matematiku s informatikou. S využitím našich doterajších schopnosti a zručností sme naprogramovali:

     -       automatickú kalkulačku na obvod obdĺžnika
     -       automatickú kalkulačku na konverzný prepočet Eura na SKK

     Na záver sme si nakreslili snehové vločky a rôzne geometrické tvary pomocou korytnačej grafiky.

    • Mikuláš v 1.A

     6. 12. 2022

     Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte deti detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol sama nezbeda, tomu beda, prebeda.

    • "Mikuláš na ceste"

     6. 12. 2022

     Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave vykonalo dopravno-preventívnu akciu pod názvom „Mikuláš na ceste“. Akcie sa zúčastnili žiaci našej základnej školy a v spolupráci s dopravnými policajtmi kontrolovali vodičov na ceste, ktorím rozdávali vlastnoručne vymaľovaných MIKULÁŠOV a ČERTOV podľa toho, či vodiča odmeňovali, alebo karhali za priestupok. Sme veľmi radi že Mikulášov rozdávali častejšie ako čertov. 

    • Majstrovstvá Slovenska mládeže v Rapid šachu

     2. 12. 2022

     Po MSR v bleskovom šachu sa o tri týždne neskôr dňa 19.11.2022 konali MSR v Rapid šachu mládeže.

     Rozdiel je hlavne v čase na rozmýšľanie a v celkovej dĺžke trvania partie.

     Turnaj sa konal v Radave a zúčastnilo sa na ňom 262 záujemcov o titul Majstra Slovenska.

     Medzi nimi Matej Szaszák obsadil v kategórii do 12 rokov 27. miesto.

     Na prvenstvo v bleskovom šachu sa Lukášovi Szaszákovi nepodarilo nadviazať. V silnej zostave do 14 rokov obsadil pekné 9. miesto.

    • Šachová trofej dorazila

     2. 12. 2022

     Na šachovú trofej získanú v minulom ročníku za tretie miesto v súkromnej šachovej lige sme museli čakať až do otvorenia nového ročníka.

     Cenu vybojovali spoločne Adriana Straková, Lukáš Szaszák, Matej Szaszák a Tomáš Lukáč.

     Fotenie s ňou bolo zážitkom, ale aj motiváciou pre nové šachové nádeje.

    • ,,Policajti v našom meste"

     2. 12. 2022

     Žiaci z I.stupňa našej školy sa zúčastnili mikulášskej výtvarnej súťaže s názvom ,,Policajti v našom meste". V množstve prác sme sa nestratili a v okresnom kole získali Eliška Rogosová z I.C 2.miesto v II.kategórii a Timotej Révaj zo IV.C 1.miesto v III.kategórii. Srdečne im blahoželáme.

  • Novinky

   • Kontakty

    • Základná škola, Zlatá 2
    • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
    • riaditeľ: +421 58 734 28 64
    • Sekretariát: +421 58 788 30 00
    • Jedáleň: +421 58 734 35 94
    • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
    • IČO: 35543639
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje