• Riaditeľské voľno
     14. 12. 2020

     Vážení rodičia.

     Riaditeľstvo ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vám oznamuje, že v dňoch 15.12.2020 až 18.12.2020 poskytne žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách a stredných školách a na základných umeleckých školách. Dôvodom je potvrdenie výskytu ochorenia covid 19.

     Sledujte, prosím, novinky na webovom sídle školy a aplikáciu edupage, kde budeme zverejňovať všetky ďalšie informácie.

     Dištančné vzdelávanie žiakov II.stupňa pokračuje do 18.12.2020.

     Žiaci I. stupňa prechádzajú od 15.12.2020 tiež na dištančnú formu vzdelávania.

     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Mgr. Richard Szöllös

           riaditeľ školy

      

    • Zima v 1.B
     11. 12. 2020

     Nie je zima, ako zima, táto veru nemrazí ma.
     Jedna vločka, druhá vločka, teta zima žmúri očká.
     Hoci vonku sa to na zimu vôbec nepodobá, u nás v triede je to iné.

     Šikovné ruky detičiek 1.B sú takto krásne vyzdobili triedu.

    • OZNÁMENIE MESTA ROŽŇAVA
     11. 12. 2020

     Vážení rodičia!

     Mesto Rožňava, ako zriadovateľ našej školy Vám oznamuje, že vzhľadom na nízky záujem rodičov a zhoršujúci sa stav ochorenia a šírenia Covid-19 vo svojich školách po dohode s riaditeľmi škôl a školského zariadenia

     do konca vianočných prázdnin 

     NEOBNOVÍ PREVÁDZKU 

     v základných školách a školské vyučovanie bude aj naďalej zabezpečené dištančnou formou. 

     Celé znenie si môžete prečítať kliknutím na odkaz: oznámenie mesta Rožňava

    • Vyhodnotenie súťaže - POLICAJTI V NAŠOM MESTE
     10. 12. 2020

     Do súťaže sa zapojilo 5 základných škôl a 3 materské školy. Práce v celkovom počte 77ks boli vyhodnotené hodnotiacou komisiou zloženej z policajtov OR PZ v Rožňave a 1 pracovníčky výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Rožňave. Komisia vybrala v každej kategórii tri najlepšie práce, do ktorých sa umiestnili aj práce našich žiakov Tobiaska Galla (2.C) a Nelky Mankovej (2.C), čím postúpili do krajského kola, ktoré sa koná v dňoch od 08.12.2020 do 16.12.2020 formou hlasovania na stránke facebook/policia SR-košický kraj. Našim žiakom srdčne blahoželáme a držíme palce v hlasovaní!

    • VIANOČNÁ POŠTA
     10. 12. 2020

     Milí žiaci,

     Vianoce sú nielen o prijímaní darčekov, ale aj o dávaní radosti.

     Chcete niekoho zo školy potešiť?

     Tak mu napíšte nejaký odkaz, pohľadnicu alebo niečo pekné nakreslite.

     Svoju poštu nezabudnite označiť menom žiaka a triedou, do ktorej chodí

     a hoďte ju do škatule s názvom Vianočná pošta pri vianočnom stromčeku.

     Vašu poštu môžete odovzdávať od 11.12.2020 do 17.12.2020.

     Vaše odkazy budeme rozdávať 18.12.2020.

    • Vyhodnotenie súťaže - NAJKRAJŠIA ZÁLOŽKA
     10. 12. 2020

     Záložka v knihe,
     to je správna vec!
     Ukáže mi cestu,
     kde som opäť dnes.

     Naši žiaci prvého stupňa boli veľmi šikovní. Vidieť, že knihy majú radi, pretože vytvorili veľké množstvo nádherných záložiek. Pani učiteľky mali problém zvoliť tie najkrajšie, nakoľko do všetkých boli vložené srdiečka detí, ktoré ich zhotovili. Nakoniec sa musel urobiť užší výber, v ktorom sa vybrali víťazné záložky vytvorené: Lukášom Vaisom (3.D) - raketa, Martinom Terajom (2.C) - jeseň a Tomášom Mezeiom (2.C) – sneh a snehové guľky.

     Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.


     Zároveň podotýkame, že žiaci piatych ročníkov sa kvôli pandemickej situácii nestihli zúčastniť súťaže, a preto ich záložky budú vyhodnotené po návrate do školských lavíc na hodinách literatúry.

    • EKOPOSTER očami detí
     9. 12. 2020

     Žiaci 9. ročníkov sa zapojili do celoslovenskej súťaže Ekoposter. Zúčastnilo sa 98 škôl a došlo 312 prác. Srdečne blahoželáme nášmu žiakovi z 9.C Braňovi Greškovičovi, ktorý získal 3. miesto vo svojej kategórii.

     Prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

    • Tvorivá geografia
     9. 12. 2020

     ... a že geografia nemôže byť zaujímavá. Nech sa páči, pozrite si prvú časť piatackych projektov. Možno je tam aj rodičovská spolupráca, ale to k tomu patrí. No som presvedčená, že väčšinový podiel na projektoch majú žiaci. Teším sa na ďalšie výtvory. Možno k nám niekto pripláva, alebo priletí, alebo .... necháme sa prekvapiť.

    • Mikuláš v 2.C
     7. 12. 2020

     Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Nastal predvianočný čas a aj naši druháci robili veľké čary, a to na hodine výtvarnej výchovy ako aj v ŠKD. Mikulášske čizmy, Mikulášikovia, sobíci či elfovia sú príkladom toho, že sa na blížiaci sa sviatok nesmierne tešíme. Aj počas vyučovania sme si precvičili mikulášsku slovenčinu a príklady z matematiky. Touto cestou by sme všetkým chceli zaželať pekného Mikuláša a čižmu plnú sladkostí.

    • Mikulášská nálada v 2. B
     4. 12. 2020

     Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš na chodbe stál a balíčky rozdával. Za pekné pesničky a básničky dostali sme balíčky a my sme tiež nelenili Mikuláškov sme si vyrobili. A ako je už našim zvykom v ŠKD na Mikuláša, vyzdobili sme si vianočný stromček peknými ozdobami. Detská radosť je to najkrajšie, čo môže existovať. Už sa nevieme dočkať Vianoc. 

    • MIKULÁŠ NA ZLATEJ!
     4. 12. 2020

     Kto by sa netešil na Mikuláša aj so sladkými balíčkami? Naši najmenší sa na neho pripravovali niekoľko týždňov. Kreslili ho, vyrábali z rôznych materiálov, spievali si o ňom a nacvičovali pre neho krásny program. Mikuláš nás aj napriek aktuálnej pandémií navštívil 04.12.2020, v plnej zbroji. Usadil sa ku vianočnému stromčeku na veľké kreslo a čakal na detské básničky. Všetky deti ho s nadšením a radosťou privítali. Zaspievali mu pesničku, zarecitovali básničku o snehuliakovi, zatancovali pekný tanček a potešili ho básničkou o ňom.

     ĎAKUJEME MIKULÁŠ!

    • I. C na Mikuláša
     4. 12. 2020

     Žiaci I.C triedy dnes od rána netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. No nečakali ho so založenými rukami, ale usilovne písali, čítali a skladali slová a vety s novým písmenkom J. Napokon sa dočkali a Mikuláš ich všetkých odmenil sladkými balíčkami.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje