• Začiatok školského roka 2020/2021
     25. 8. 2020

     Vážení rodičia a milí žiaci!

     Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020.

     Stretneme sa nasledovne:- žiaci 1. ročníka s jedným zákonným zástupcom najneskôr o 8,00 hod. v triede (rozdelenie do jednotlivých tried sa dozviete pri vchode do budovy),

      žiaci 2. až 9. ročníka najneskôr o 8,30 hod. v triede bez vstupu zákonného zástupcu.Každý žiak musí pri vchode do budovy odovzdať dokumenty ohľadom COVID -19, podpísané zákonným zástupcom. Inak žiak nemôže nastúpiť do školy. Dochádzka do školy je povinná.

     Všetky potrebné dokumenty sú pripojené pod textom. V prípade, ak si ich neviete vytlačiť, budú pripravené pre zákonných zástupcov pri vchode do budovy. Zároveň bude prebiehať aj ranný filter - meranie telesnej teploty, dezinfekcia ruky, vstup s rúškom. Žiadame Vás o dodržiavanie odstupu 2 metre.Prosíme Vás, skontrolujte si cez Edupage prihlásenie do ŠKD (1.-4.roč.) a na stravu. V prípade nejasností kontaktujte 2.9.2020 triedneho učiteľa.Vzhľadom na rekonštrukciu školskej jedálne sa bude podávať suchá strava až do jej ukončenia.V dňoch 3.9. a 4.9.2020 sa nebude podávať strava.Poplatok za ŠKD podľa VZN mesta Rožňava je 12€ mesačne.Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!

     VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

     ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK

    • Štvrtý deň Letnej školy na Zlatej!
     21. 8. 2020

     Vo štvrtok sa žiaci Letnej školy zahrali na mladých environmentalistov. Vybrali sa do Betliara, aby zážitkovou formou spoznali históriu regiónu a kultúrne pamiatky. Park okolo kaštieľa ponúka množstvo vzácnych drevín na obdiv. V kaštieli objavili rôzne živočíchy a zbierky cudzokrajných zvierat. Na vlastné oči sa presvedčili ako sa aj v minulosti tvorilo prostredie v okolí ľudských sídiel. Uvedomili si, že sa zachovalo aj pre budúce generácie a dnes to môžeme obdivovať.

    • Tretí deň Letnej školy na Zlatej!
     20. 8. 2020

     V stredu sa žiaci Letnej školy pozreli v rámci regionálnej výchovy a biológie do útrob našej zeme - navštívili jaskyňu Domica a spoznávali faunu a flóru Slovenského krasu. Poobede starší žiaci vyrábali krásne predmety z dreva a kameňa a menší žiaci po návšteve knižnice si išli zašantiť do Detského centra v Rožňave.

    • Letná škola na Zlatej!
     19. 8. 2020

     V utorok nám v Letnej škole upršané počasie vôbec neprekážalo. Trieda sa hneď zrána premenila na "Tvorivé dielne", v ktorých sme mali možnosť vyskúšať si techniku dekupáže. S pracovným zápalom, s našou šikovnosťou a kreativitou nám spod rúk vychádzali  dekoratívne krabičky, šperkovničky či kuchynské dienka -hotové umelecké dielka. Veď posúďte sami!

    • Letná škola na Zlatej!
     18. 8. 2020

     A je to konečne tu! Začala sa ďalšia letná škola!  Pred oficiálnym otvorením nového školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili prvého dňa Letnej školy na Zlatej. Prvý deň sa  začal "zhurta" - geografiou (vlastivedou), biológiou (prírodovedou), ale aj matematikou, či slovenčinou, a to priamo " v teréne" na Farme Východná. Okrem kŕmenia zvieratiek a prehliadky farmy si žiaci odniesli aj množstvo užitočných informácií o živote zvierat na farme. Po chutnom obede sa plní zážitkov a nových vedomostí  vrátili podvečer šťastní do školy a už teraz sa tešia na ďalšie dni v Letnej škole na Zlatej.

    • MFK ROŽŇAVA POZÝVA
     5. 8. 2020

     MFK ROŽŇAVA pozýva všetkých mladých nádejných futbalistov narodených v rokoch 2010-2013 na nábor hráčov, ktorý sa uskutoční každý utorok od 16:00 hod. na futbalovom štadióne v Rožňave. Nevynechajte možnosť stať sa aktívnym členom futbalového klubu.

  • Novinky

   • Kontakty

    • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
    • zszlata2@gmail.com
    • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
    • riaditeľ: +421 58 734 28 64
    • IČO: 35543639
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje