• Súhrnná správa 2017

    • Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.3.2017

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Oprava prístupového chodníka

     8274,17

     Juraj Lukáč - DUMYS

     Kasárenská 30, 048 01 Rožňava


      
          


     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.6.2017

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Oprava chlapčenských záchodov v bloku B

     5657,85

     TK-ELEKTRO s.r.o.

     Šafárikova 114, 048 01 Rožňava

     2. Ubytovanie, strava a preprava žiakov v škole v prírode 6536,67

     Ing. Peter Šrank PTR

     Dlhá 44, 949 01 Nitra

      

      

     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.9.2017

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Oprava jedálne a chodby

     6420,16

     Juraj Lukáč - DUMYS

     Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

     2. Oprava vstupu do budovy školy 14886,94

     Juraj Lukáč - DUMYS

     Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

     3. Dodanie a inštalácia LED svietidiel 11389,50

     Stredoslovenská energetika, a.s.

     Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

      

      

     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.12.2017

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Oprava šatní v telocvični

     8700,74

     Juraj Lukáč - DUMYS

     Kasárenská 30, 048 01 Rožňava


      
          
 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje