• Súhrnná správa 2016

    •  

      

     Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2016

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Stavebné práce

     8 947,21

     LDK Consulting, s.r.o.

     Rakovnica 110, 049 31 Rožňavské Bystré

     2.

     Takule Triptych Keramic Vertical T41 + montáž

     3108,00

     LINEA SK, spol. s.r.o.

     Ružinovská 1, 821 02 Bratislava

     3. Plastové okná na budove školskej jedálne 8580,00

     Ladislav Korcsmáros, ER-KO

     Garbiarska 20, 048 01 Rožňava

     4. Rozšírenie kamerového systému 4763,88

     FITTICH RATES s.r.o.

     Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

     5. Ubytovanie a strava za účelom lyžiarskeho výcviku 4050,00

     Penzión KAMZÍK, Štefan Bekeš

     Ždiar 513, 05955 Ždiar

     6. Balík školských pomôcok 1660,00

     Mgr. Mária Žáková - MARIKA

     Zakarpatská 1, 048 01 Rožňava

      

      

     Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 17.4.2016

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

      

      

      

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH od 18.4.2016 v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.6.2016

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

      

      

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.9.2016

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     s DPH

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Maľovanie tried a učební

     15192,00

     TK-ELEKTRO s.r.o.

     Šafárikova 114, 048 01 Rožňava

     2. Stavebné práce 14090,00

     Enikö Gembická

     Čučma 5, 048 01 Rožňava

      

      

     Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH od 18.4.2016 v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.12.2016

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Stavebné práce v telocvični

     16560,00

     Juraj Lukáč - DUMYS

     Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

     2. Stavebné úpravy na 1. podlaží pavilónu A 14 899,20

     TK-ELEKTRO s.r.o.

     Šafárikova 114, 048 01 Rožňava

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje