• Súhrnné správy 2014

    • Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2014

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Nákup kancelárskych potrieb

     vyplýva z kúpnej zmluvy 14/2014

     1 859,20

     Mgr. Mária Žáková – Marika

     Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

     2.

     Nákup tonerov a náplní do tlačiarní

     vyplýva z kúpnej zmluvy 12/2014

     1 195,60

     Marián Černický

     Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

     3.

     Rekonštrukcia toaliet v telocvični

     8 512,86

     Enikö Gembická

     Čučma 5, 048 01

     4.

     Odstránenie havarijného stavu toaliet v školskej jedálni

     5 899,87

     LDK consulting

     Rakovnica 110, 049 31

     5.

     Nákup počítačov

     vyplýva z kúpnej zmluvy 13/2014

     10 394,40

     Marián Černický

     Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

     6.

     Nákup chleba a pečiva do školskej jedálne - Rámcová zmluva 7/2015

     10 382,40

     DAMYS s.r.o.

     Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

     7.

     Nákup mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne – Rámcová zmluva 8/2015

     47 690,65

     Štefan Kún

     Šafárikova 7, 048 01 Rožňava

     8.

     Nákup suchého tovaru do školskej jedálne – Rámcová zmluva 6/2015

     31 200,45

     TOP Catering s.r.o.

     Rastislavova 3, Košice

     9.

     Nákup sterilizovanej zeleniny do školskej jedálne – Rámcová zmluva 5/2015

     12 673.49

     INMEDIA, spol. s r.o.

     Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     10.

     Nákup mrazených výrobkov do školskej jedálne – Rámcová zmluva 4/2015

     32 129.16

     INMEDIA, spol. s r.o.

     Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     11.

     Nákup tonerov a náplní do tlačiarní a kopírovacích zariadení – Rámcová zmluva 9/2015

     14 275,00

     Marián Černický

     Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

     12.

     Nákup čistiacich a hygienických potrieb  – Rámcová zmluva 1/2015

     8 095,16

     BEFORA VEĽKOSKLAD, Rožňava s.r.o.

     Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava

     13.

     Nákup kancelárskych potrieb  – Rámcová zmluva 2/2015

     18 226,23

     Mgr. Mária Žáková – Marika

     Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

     14.

     Nákup kancelárskeho a školského nábytku – Rámcová zmluva 3/2015

     23 988,00

     Peter Bollos – Domus

     Tichá 690/1

     Krásnohorské Podhradie

     15.

     Nákup konvektomatu

     7 479.60

     EUROGASTROP s.r.o.

     Čergovská 7002/10, Prešov

      

     Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2014

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Odstránenie havarijného stavu v učebni informatiky a cudzích jazykov

     6 984,90

     Ondrej Gembický

     Čučma 5, 048 01

     2.

     Stavebné úpravy v kuchyni a jedálni

     5 057,92

     Enikö Gembická

     Čučma 5, 048 01

     3.

     Rozšírenie kamerového systému

     1 933,20

     FITTICH Rates, s.r.o.

     Šafárikova 20, 04801 Rožňava

     4.

     Nákup školského nábytku

     vyplýva z kúpnej zmluvy 15/2014

     1 650,00

     Peter Bollos – Domus

     Tichá 690/1

     Krásnohorské Podhradie

      

     Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.6.2014

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Rekonštrukcia spŕch v telocvični

     12 985,73

     Ondrej Gembický

     Čučma 5, 048 01

     2.

     Nákup školského nábytku

     vyplýva z kúpnej zmluvy 15/2014

     3 986,00

     Peter Bollos – Domus

     Tichá 690/1

     Krásnohorské Podhradie

      

     Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2014

      

     Poradové

     číslo

     Predmet zakázky

     Hodnota zakázky

     Identifikácia úspešného

     uchádzača

     1.

     Rozšírenie kamerového systému

     1 711,92

     FITTICH Rates, s.r.o.

     Šafárikova 20, 04801 Rožňava

     2.

     Školské potreby pre žiakov zo SZP-

     vyplýva z kúpnej zmluvy 14/2014

     2 058,40

     Mgr. Mária Žáková – Marika

     Edelényska 1, 048 01 Rožňava

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje