• Profil verejného obstarávateľa

    • Profil verejného obstarávateľa

     Verejný obstarávateľ: Základná škola Zlatá 2 Rožňava

     Sídlo: Zlatá 2, 04801 Rožňava

     Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Szöllös, riaditeľ

     Základná škola Zlatá 2 Rožňava  je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou zriaďovateľa upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní. 

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

     IČO: 35543639

     DIČ: 2021644438

     Bankové spojenie: ČSOB 4012535174/7500

     Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

     Mgr. Richard Szöllös

     Kontakt

     tel.: 058/7342864, 058/7883000

     mobil: 0904209999, 0917557873

     e-mail: zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk

     Internetová adresa: zszlata.edupage.org

      

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje