• Komunikácia s rodičmi

    • Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským špeciálnym pedagógom podľa potreby, iniciovať ho môžu obidve strany. Rodičom je k dispozícii denne od 7:00 alebo popoludní po telefonickom dohovore až do 16:00.

     Témou stretnutia rodiča so školským špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch, pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa, hľadanie spoločného riešenia a postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb.

     Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri domácej príprave, vypracovávaní úloh a pracovných listov ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.

     Najdôležitejším krokom pomoci každému dieťaťu je dôsledná informovanosť obidvoch strán a hľadanie spoločného riešenia, ktoré je pre daného žiaka najvhodnejšie.

      

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje