• Zverejnenie programov aktualizačného vzdelávania

   • 04.04.2023 10:08
   • Zverejnenie programov aktualizačného vzdelávania
   • V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ, Zlatá  2, Rožňava zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

     

    P.č. Druh vzdelávania Názov programu Termín/trvanie Rozsah v hodinách Hodnotenie
    1. aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie profesijných kompetencií pedagógov pri riešení aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov v praxi 9.2021 - 6.2022 22  
    2. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnych zručností 9.2022 - 6.2023 20  
    3. aktualizačné vzdelávanie Hravé učenie 27.5.2022 2  
    4. aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania:Trieda ako záhrada 27.5.2022 2  
    5. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Google workspace 29.08.2022 2 29_08_2022_Google.pdf
    6. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní - Canva 30.08.2022 2 30_8_2022_Canva.pdf
    7. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Zabezpečenie mailovej komunikácie a práca s citlivými dátami v digitálnom prostredí. 30.08.2022 1 30_08_2022_Edupage.pdf
    8. aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov ZŠ 5.10.2022 2  
    9. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní – Umelá inteligencia 7.11.2022 2 7_11_2022_umela_inteligencia.pdf
    10. aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania: Aktivizačné a hrové aktivity vo vyučovaní - autokorektívne kartičky

    9.11.2022

    2  
    11. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní – Code.org ako nástroj na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov 11.11.2023 2 11_11_2022_Codeorg.pdf
    12. aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a personalizácia vyučovania: Aktivizačné a hrové aktivity vo vyučovaní - autokorektívne kartičky 30.11.2022    
    13. aktualizačné vzdelávanie Robotika s Emou 12.1.2023 6,5  
    14. aktualizačné vzdelávanie Informatika s Emilom 3 13.1.2023 6,5  
    15. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Hodnotenie a podpora žiakov s využitím digitálnych nástrojov 6.3.2023 1 6_3_2023_Hodnotenie.pdf
    16. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Bezpečnosť na internete – vzdelávacie aktivity 6.3.2023 2 6_3_2023_Bezpecnost_na_internete.pdf
    17. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní 6.3.2023 3 6_3_2023_Digi_Vzd_nastroje.pdf
    18. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Hodnotenie a podpora žiakov s využitím digitálnych nástrojov 7.3.2023 1 7_3_2023_Hodnotenie_uskutocnovaneho_vzdelavania.pdf
    19. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Bezpečnosť na internete – vzdelávacie aktivity 7.3.2023 2 7_3_2023_Bezpecnost_na_internete.pdf
    20. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní 7.3.2023 3 7_3_2023_Digi_Vzd_nastroje.pdf
    21. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Hodnotenie a podpora žiakov s využitím digitálnych nástrojov 25.3.2023 1 25_3_2023_Hodnotenie_a_podpora.pdf
    22. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Bezpečnosť na internete – vzdelávacie aktivity 25.3.2023 2 25_03_2023_Bezpecnost.pdf
    23. aktualizačné vzdelávanie Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti digitalizácie výchovy a vzdelávania- Digitálne vzdelávacie nástroje na vyučovaní 25.3.2023 3 25_3_2023_Digi_Vzd_nastroje.pdf
    24. 

    aktualizačné vzdelávanie

    Didaktické reflektívne komunity 29.3.2023 4  

     

   • Naspäť na zoznam článkov
 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje