• Prerušenie vyučovania!!!
      20. 12. 2022

      Vážení rodičia.

      Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 21.12.2022 (streda) do 22.12.2022 (štvrtok). Vyučovanie bude pokračovať 9.1.2023 (pondelok), po prázdninách.

     • Vianočná párty v 3.C
      21. 12. 2022

      Vianočná párty v 3.C triede sa vydarila skvele. Triedou sa ozýval smiech, hudba a program sme si spestrili i tancom a súťažou. Nechýbalo ani chutné občerstvenie. Všetkým prajeme krásne sviatky, pekné chvíle v kruhu najbližších a veľa zdravíčka. Vidíme sa po prázdninách.

     • Vianočný čas v 3.C
      21. 12. 2022

      Vianočný čas je vždy spojený s dobrou náladou, výzdobou triedy, tvorivou dielňou. Spoločne sme si zaspievali, Adam nám pri práci hral na gitare a pod šikovnými rukami detí uzreli svetlo sveta snehové vločky, zvončeky a iné zimné nádhery. Zároveň sme sa tešili na Vianočnú párty, ktorú sme mali v školskom klube detí v utorok - 20.12.2022.

     • Skvelá šachová sobota
      19. 12. 2022

      Žiacka liga v šachu v Košiciach pokračovala uplynulú sobotu svojím druhým kolom.

      Žiaci našej školy odviedli fantastický výkon.

      Zo 62 zúčastnených obsadil Adam Martinko 37. a Tomáš Falat 31. priečku.

      Výkonnostne stúpajú a verím, že dobehnú aj svojich starších spolužiakov Mateja Szaszáka, ktorý skončil na skvelom treťom mieste a Lukáša Szaszáka, ktorý suverénnym spôsobom bez prehry ovládol tento turnaj a obsadil absolútne prvé miesto. Srdečne blahoželáme.

     • Dotácia na stravovanie od 1.1. 2023
      13. 12. 2022

      Milí rodičia, žiaci.

      K poberaniu dotácie na stravu od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné najneskôr do 21.12.2022 doručiť do školy (na sekretariát, triednemu učiteľovi), potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) – tlačivo je k dispozícii TU, alebo na sekretariáte školy. Ďakujeme za pochopenie.

     • ZDRAVÉ STRAVOVANIE v 3.C
      13. 12. 2022

      Práve v tomto chrípkovom období nezabúdame a neustále si aj v škole pripomíname dôležitú tému, a to "ZDRAVÉ STRAVOVANIE". Žiaci na hodine prírodovedy odprezentovali svoje originálne projekty, v ktorých sme sa podrobne venovali aj nášmu jedálnemu lístku.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA!!!
      12. 12. 2022

      Vážení rodičia.

      Vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov (43%), na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 13.12.2022 (utorok ) do 16.12.2022 ( piatok ). Vyučovanie bude pokračovať 19.12.2022 (pondelok).

     • Riaditeľské voľno
      8. 12. 2022

      Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo ZŠ Zlatá 2, Rožňava Vám oznamuje, že dňa 9.12.2022 poskytne žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5, Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dôvodom je vysoký počet detí s respiračným ochorením (41%). Školské vyučovanie bude pokračovať v pondelok, 12.12.2022.

     • Programovanie nás baví...
      8. 12. 2022

      V rámci krúžku mladý informatik sme v programovacom jazyku Scratch spojili matematiku s informatikou. S využitím našich doterajších schopnosti a zručností sme naprogramovali:

      - automatickú kalkulačku na obvod obdĺžnika
      - automatickú kalkulačku na konverzný prepočet Eura na SKK

      Na záver sme si nakreslili snehové vločky a rôzne geometrické tvary pomocou korytnačej grafiky.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše sociálne siete

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje