• Pracujeme ako včielky
     21. 4. 2020

     Naši žiaci v rámci predmetov Rozvíjanie komunikačných schopností a Rozvoj grafomotorických zručností pracujú doma usilovne ako včielky. Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť Matúška Uharčeka zo 4. C, ktorý z vlastnej iniciatívy tvorí, a tvorí, a tvorí...... a ide mu to ukážkovo, čo poviete?

    • Škola doma
     17. 4. 2020

     My sme šíkovní žiaci a doma sa určite nenudíme. Pracujeme na nových projektoch, vzdelávame sa novými možnosťami a radi by sme Vám ukázali, čo sme už dokázali. Priebežne budeme pridávať ďalšie fotografie. Pozrite sa s nami. 

    • Športová príprava
     15. 4. 2020

     Vážení rodičia, milí štvrtáci!!!

     Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave už ôsmy rok ponúka predmet "Športová príprava" pre chlapcov a dievčatá v piatom ročníku nasledujúceho školského roku.

     Predmet "Športová príprava" v piatom ročníku v školskom roku 2020/2021 bude zameraný na všeobecný rozvoj pohybových a športových schopností, zlepšenie fyzickej kondície a zručností v rôznych loptových športoch (futbal, basketbal, volejbal, florbal...), ale aj atletike a gymnastike.


     Tento predmet je ideálnym doplnkom k rôznym športovým aktivitám, ktoré Vaše deti už realizujú.

     Na predmet športová príprava budú žiaci 4. ročníka (ročník narodenia 2010 a 2009) prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

     písomná žiadosť rodiča


     lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave - (po ukončení "koronakrízy")

     - absolvovanie výkonostných  testov (pod vedením trénerov)- (po ukončení "koronakrízy")

     - psychologické vyšetrenie - (po ukončení "koronakrízy")

     V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde Vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj FORMULÁRE ŽIADOSTI (tie nájdete aj na našej webovej stránke: zszlatarv.edupage.org v sekcii Športová príprava.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje