Základná škola Zlatá 2

    • Opäť sme sa na Informatike hrali
     29. 4. 2021

     Keď si niekto pozrie fotky z dnešných hodín v 5.C a v 5.D povedal by, že sme sa na informatike hrali a možno by nebol ani tak ďaleko od pravdy. Vylepšili sme si hru Človeče nehnevaj sa, ak si pozorne pozriete fotky zistíte, že deti miesto kocky používajú malý šikovný Micro:bit. Stačilo pár príkazov a každá skupinka si svoju digitálnu „kocku“  naprogramovala sama. Vďaka projektu ENTER, do ktorého sme sa zapojili a získali sme grant pre zakúpenie ďalších Micro:bitov s príslušenstvom, budeme vedieť programovať aj iné, náročnejšie veci. Už teraz sa veľmi tešíme.

    • Majstrovstvá Slovenska v šachu družstiev základných škôl on-line.
     26. 4. 2021

     Nevídaný úspech - na Zlatú príde striebro!!!

     Môžeme sa chváliť - máme sa čím.

     Lukáš Szaszák, Tobias Koóš, Adriana Straková, Matej Szaszák a Tomáš Lukáč.

     To sú mená našich šachových hrdinov z nedele 18.04.2021.

     Spolu 538 hráčov zo 118 základných škôl bojovalo o čo najlepšie umiestnenie. Podujatie bolo možné sledovať aj naživo na bit.ly/3tFQ2Gk, kde mimochodom spomenuli rozhodcovia aj našich prvých štyroch menovaných, ako pred dvomi rokmi na rovnakom podujatí v Humennom získali bronz, a aj z toho dôvodu ich od začiatku favorizovali. Tento turnaj samozrejme nebol o jednotlivcovi ale o práci celého tímu. Tradičným ťahúňom bol Lukáš, no ostatní jeho spoluhráči ihneď naskočili na jeho tempo a držali sa ho s minimálnymi odstupmi. Napätie by sa dalo krájať, no teraz si po všetkých kontrolách fair play a oficiálnych výsledkoch môžeme všetci zakričať, nech to o nás vie každý:

     ZŠ Zlatá Rožňava obsadila na Majstrovstvách Slovenska družstiev v šachu fantastické

     ❤️DRUHÉ MIESTO!!!❤️

    • Všetci do školy!!!
     22. 4. 2021

     Vážení rodičia, milí žiaci. Dáva sa na známosť, že:

     Pokračujeme v postupnom obnovovaní prezenčného vyučovania podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

     Pre žiakov 1. stupňa platia naďalej pokyny platné od 12.4.2021.

     Pre žiakov 8. a 9. ročníka platia naďalej pokyny platné od 19.4.2021

     V pondelok 26.4.2021 sa do školy vrátia aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka ročníka za prísnych bezpečnostných podmienok.

     Pred nástupom do školy si preštudujte POKYNY, ktoré sme pre Vás pripravili.

     Budeme od Vás vyžadovať:

     1. Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a.docx) - pri prvom nástupe (tí, ktorí toto tlačivo už odovdali, nemusia ho už predkladať, pokiaľ dieťa nevymeškalo viac ako 3 dni súvisle). Môžete ho odovzdať elektronicky alebo v papierovej forme priamo do rúk zamestnanca povereného vykonávaním ranného filtra pri vchodoch do školy.   Informácie pre dotknuté osoby


     2. Potvrdenie o negatívnom teste žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti  (nie starší ako 7 dní) alebo výnimke - len k nahliadnutiu. Aj toto potvrdenie viete nahrať do systému EDUPAGE. Test nahrádza potvrdenie o prekonaní COVID-u (nie starším ako 180dní), respektíve o zaočkovaní podľa podmienok uvedených v pokynoch. 

     Žiaci 5. až 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v priebehu tohto týždňa.
     V prípade aktualizácie tohto dokumentu zo strany Ministerstva školstva Vás budeme informovať.

     Z dôvodu epidemiologickej situácie sa môže termín nástupu na prezenčnú formu výučby zmeniť, preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky, kde Vás budeme o zmenách informovať.

     Tešíme sa na Vás.

    • Ani my sme nezabudli!
     23. 4. 2021

     Včerajšiu hodinu geografie v 5.D sme tiež venovali téme Deň Zeme. Rozprávali sme sa o tom, kto ako prispieva k zlepšeniu životného prostredia a ochrane prírody. Každý svojím malým skutkom prispeje k tomu, aby sme svoju krásnu Zem zachovali aj pre ďalšie generácie. A tu je niečo z ich snahy. 

    • Aké dlhé má Pipi pančuchy?
     23. 4. 2021

     V spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského sa deti z ŠKD z 2.B ešte v decembri 2020 zapojili do výtvarnej sútaže - "Aké dlhé má Pipi pančuchy?". Aj keď sa nám nepodarilo vyhrať sme radi, že sme sa mohli zúčastniť. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

     Ďakujeme tetám z knižnice za sladké odmeny, nálepky a ďakovný list! Už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž a spoluprácu!

    • DEŇ ZEME v 2.C
     23. 4. 2021

     Sviatok Deň Zeme patrí medzi najznámejší a najpopulárnejší spomedzi medzinárodných dní s environmentálnym zameraním. Doobeda sme si s pani učiteľkou na hodine Prvouky pozreli prezentáciu venovanú dnešnému dňu, ktorá bola pútavá, zaujímavá, ale hlavne veľmi poučná. Na záver sme si spoločne vypracovali pracovný list, v ktorom sme si zopakovali všetko, čo sme sa z prezentácie dozvedeli. V ŠKD sme s pani vychovávateľkou pokračovali a svojimi aktivitami sme si tiež pripomenuli tento významný a veľký deň. Na záver naše šikovné rúčky zhotovili niekoľko krásnych prác, z ktorých sa veľmi tešíme, pretože sa nám vydarili.

    • V našom sade pribudnú ovocné dreviny
     22. 4. 2021

     Projekt Sadovo aj u nás na Zlatej!!!

     S radosťou Vám dávame na známosť, že v areáli našej školy areáli pribudnú ovocné stromčeky starých slovenských a krajových odrôd jabloní a hrušiek. Vysadené budú v rámci projektu SADOVO - Projekt školských ovocných sadov s podporou Živice.

     A prečo práve staré a krajové odrody?

     Ešte na prelome 19. a 20. storočia sa na území Slovenska pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes sa pestuje asi 8 -10 odrôd. Odrody staré, ktoré vznikali postupne od čias antiky až po 20. storočie a dostali sa k nám z krajín z celého sveta, pomaly miznú.

     O starostlivosť sa postaráme spolu s Vami. Tešíme sa!!!

    • Úspešné regionálne kolo astronomickej súťaže
     22. 4. 2021

     Koncom marca 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach", ktorú 31. ročníkom organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž bude trojstupňová až po celoslovenské kolo. Regionálne kolo aj pre rožňavských hvezdárov prebehlo na Hvezdárni v Medzeve dištančnou formou. Astronomický online krúžok na našej škole bol ovenčený vavrínmi víťazstva a postupu na krajské online kolo do Hvezdárne v Michalovciach. Žiačka Sabina Mužlayová z 9.A triedy sa umiestnila na prvom mieste a žiak Róbert Emödi z 9.B triedy na treťom mieste.

     Obom blahoželáme a k ďalšiemu nie práve najľahšiemu štúdiu želáme pevné nervy a trpezlivého online učiteľa.

    • Naša Zem má sviatok!
     22. 4. 2021

     Deti z ŠKD z 2.B si dňa 22.4. 2021 pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami, vypočuli si poučný príbeh z lesa a pripomenili si aj dôležitosť triedenia odpadu a rôznych iných vecí, ktoré súvisia s ochranou našej planéty Zem.

     Všetko najlepšie k sviatku našej Zeme!

    • Tvorivé popoludnia v 1.C
     22. 4. 2021

     Deti v ŠKD usilovne pracujú na pestrofarebnej jarnej výzdobe. S radosťou a úsmenov na tvári strihajú,lepia a tešia sa so svojich pekných prác. Nezabudli venovať pozornosť ani téme "Apríl - mesiac lesov". Vypočuli si peknú pieseň o lesoch a vyzdobili si nástenku.

    • Online odkaz pre našu Zem od piatakov!
     22. 4. 2021

     "Milá Zem, som šťastný, že existuješ, lebo vďaka tebe existujem aj ja. Som vďačný, že sú tu stromy a kyslík.  A bol by som rád, keby si ťa ľudia viacej vážili a ochraňovali ťa, aby neodhadzovali odpadky priamo do prírody a aby ťa zbytočne neničili." (žiak Jakub Burdiga).

     "Odkazujem Zemi, že sa ospravedlňujem za všetkých ľudí, ktorí odhadzujú na teba odpadky a že budeme robiť s mojou rodinou všetko preto, aby to vyzeralo ako na pravej strane zemegule znázornenej na fotografii." (žiak Róbert Meško)

    • Okresné kolo Pytagoriády
     20. 4. 2021

     Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády reprezentovali našu školu v okresnom kole. V tejto matematickej súťaži sa súťaží v šiestich kategóriách P3 až P8. Naši žiaci získali 3 prvenstvá, najviac zo všetkých škôl nášho okresu!V kategórii P4 na 1. mieste sa umiestnil OliverHagovský (IV.C) a v kategórii P5 Tomáš Kováč (V.C). Tomáš Kováč dokázal vyhrať aj vo vyššej kategórii P6, kde súťažilo 30 žiakov a z nich Tomáš bol jediný piatak! Ďalších 14 žiakov našej školy je úspešným riešiteľom okresného kola.

     Blahoželáme ku krásnemu úspechu!

    • Aj k nám už prileteli....
     15. 4. 2021

     Aj my v ŠKD s 2.C sme sa venovali v rámci prírodovednej a pracovno - technickej oblasti výchovy zaujímavej téme a to prvým zvestovateľom jari BOCIANOM . Pozreli sme si krásnu prezentáciu, a potom naše šikovné rúčky vyrobili tieto nádherné práce. Veď pozrite, ako sa nám darilo.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje