• TESTOVANIE 5

    Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uskutoční 18. 5. 2022 (streda).

    Externého testovania sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

    Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

     

     

     

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje