• Rozvrhy a suplovanie
     • 21.04.2023
     • Rozvrhy a suplovanie

     • Sadzobník úhrad

     •  

      nákladov za sprístupnenie informácií

      podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

      (zákon o slobode informácií)

       

      1. Informácie podávané osobne, telefonicky alebo zasielané e-mailom sú sprístupňované bezplatne.
      2. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:
      1. papierovo:

      - jednostranná A4 / čiernobiele             0,05€

      - obojstranná A4 / čiernobiele               0,08€

      - jednostranná A3 / čiernobiele             0,10€

      - obojstranná A3 / čiernobiele               0,14€

       

      1. CD / DVD nosič:

      - CD 1 ks                                            0,20€

      - DVD 1 ks                                          0,30€

       

      1. Náklady spojené so zaslaním kópie informácie:
      1. poštová obálka 1 ks:

                          - C4                                                    0,05 €

                          - C5                                                    0,02 €

                          - C6                                                    0,01 €

       

      1. obálka na CD 1 ks                                       0,04 €
      2. poštovné – podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty

       

      1. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií:

      - v hotovosti do pokladne na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

      1. Osobe so zmyslovým postihnutím sa informácie sprístupňujú bezplatne.
     • Naspäť na zoznam článkov
 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje