• Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi

    • Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych učiteľov a  asistentov učiteľa pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Práve od nich pochádzajú prvé postrehy na sledovanie žiakov počas vyučovania i mimo neho a včasné odhalenie problémov v učení alebo správaní.

     Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na príprave individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre začlenených žiakov. Počas školského roka informuje vyučujúcich o zmenách a aktuálnom stave jednotlivých žiakov.

     Sleduje žiakov s individuálnym prístupom, vypracúva návrhy na psychologické, špeciálnopedagogické vyšetrenia, rediagnostiky, podieľa sa na návrhoch na zmeny formy vzdelávania u jednotlivých žiakov, na výbere vhodných postupov a pomôcok pre týchto žiakov.

     Pomáha učiteľom modifikovať a následne hodnotiť testové úlohy, diktáty, písomné práce.

     V prípade vážnejších a pretrvávajúcich problémov vo vzdelávaní jednotlivých žiakov spolupracuje s odborníkmi v poradenských zariadeniach, konzultuje, výsledky diagnostík odborníkov a pozorovania v škole a spoločne hľadajú najvhodnejšie riešenia pre jednotlivých žiakov.

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje