• Celoročný program pre žiakov 1. stupňa
      29. 9. 2022

      Milý rodič, milí rodičia/ opatrovatelia,

      tento rok sa naša škola, ako jedna z prvých, rozhodla zapojiť sa do celoročného programu rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti KOMPAS, ktorého cieľom je rozvíjať u Vašich detí kľúčové zručnosti pre podporu duševného zdravia, tvorenie zdravých vzťahov a ich budúci úspech v pracovnej i osobnej oblasti. Sociálna a emocionálna gramotnosť je dnes čoraz viac považovaná za kľúčový súbor zručností pre život, či už z pohľadu individuálneho, alebo celospoločenského, a to najmä v kontexte výziev, ktorým ako spoločnosť už dnes čelíme.

      Súčasťou programu KOMPAS na našej škole je zavedenie pravidelných ranných kruhov (2x týždenne) a triednych komunít (1x týždenne), ako nový predmet vyučovacej činnosti pod vedením triedneho učiteľa so začiatkom od 1. októbra 2022.

      Veľkou výhodou programu je aj zapojenie rodiny žiaka prostredníctvom pracovných listov n

     • Zber papiera a gaštanov.
      27. 9. 2022

      Milí separkovia a milovníci zvieratiek. Celý október prebieha zber papiera a zber gaštanov. Nosiť môžete vždy ráno od 7:00-7:55. Pre najlepších zberačov v každej triede čaká okrem ceny aj ŽOLÍK, ktorého budete môcť použiť na vyučovaní. Ako, to už asi viete. Tak hor sa do toho!

     • Európsky týždeň mobility
      23. 9. 2022

      Do uvedeného európskeho projektu sa zapojila aj naša škola. Témou ročníka kampane bola LEPŠIA DOSTUPNOSŤ, mottom CESTUJME ZODPOVEDNE, ako aj ich výhody pre zdravie a životné prostredie. V stredu 21.9. sme pre všetky deti navštevujúce ŠKD pripravili zaujímavé aktivity. Rozdelili sme sa do dvoch skupín a to 1.-2. ročník a 3.-5. ročník. Prváci a druháci si svoje zručnosti preverili jazdou na kolobežke, štafetovým behom, prekážkovou dráhou, využili sme Hula Hop kruhy, a nakoniec sme kreslili kriedami na chodník dopravné prostriedky, ktoré neznečisťujú naše ovzdušie. Tretiaci až piataci mali tiež zaujímavé aktivity a to : prekážkovú dráhu (slalom) na kolobežkách a bicykloch, štafetovú hru s vrchnáčikmi (kockami, loptičkami) kyvadlovú štafetu a hru na klokanov. Deti, ktoré sa zúčastnili pripravených aktivít boli odmenené.

     • Biela pastelka
      20. 9. 2022

      Zbierka Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Aj my im môžeme pomôcť dobrovoľným príspevkom, a to na našej škole, už v piatok 23. 9. 2022, kedy vašu triedu navštívia dobrovoľníci Bielej pastelky a vy môžete prispieť do pokladničky na to určenej.

      Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

     • Čo majú spoločné: optimizmus, jablko, králik?
      19. 9. 2022

      Čo majú spoločné: optimizmus, jablko, králik? To je hádanka, ktorú sa nám podarilo rozlúštiť 😁 Dňa 13.09. sme v našej škole privítali autora skvelých kníh V jablku, Králiček Dávid, ktorého meno je totožné s knižkou....Dávida Králika. Vďaka nemu i jeho knihám sme zažili, aké to je, keď sa sami rozhodnete,ako bude príbeh pokračovať, aké dôležité je vedieť dohodnúť sa, ale aj to, že človek pri riešení záhad či ťažkostí musí mať aj nadhľad. Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé stretnutia.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše sociálne siete

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje