• Týždeň zdravej výživy
      12. 10. 2022

      Tento týždeň na Zlatej je plný zdravia a pohybu. Vďaka získaným prostriedkom od spoločnosti Tesco stores a Detskej organizácii Fénix prebiehajú v základnej škole aktivity na podporu zdravého životného štýlu a pohybu. Začali sme plaveckým minimom mladších žiakov, zaujímavými prednáškami , Fresh cornerom kde sme podávali čerstvo odšťavené šťavy či pravidelnou súťažou medzi triedami. Mnoho ďalšieho nás ešte čaká a tešíme sa , že vás zdravie baví!!!

     • 1.B programovala
      7. 10. 2022

      V rámci vzdelávacej oblasti výchovy sa deti 1.B triedy zúčastnili otvorenej hodiny informatiky. Tu sa deti zoznámili za pomoci starších spolužiakov ako sa dá zábavnou formou naučiť programovať. Deti to veľmi bavilo a už teraz sa tešia na ďalšie programovanie.

     • Biela pastelka
      5. 10. 2022

      Nie sme len Zlatá, ale aj Empatická škola. Aj vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 250,97 € pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ďakujeme.

     • Európsky týždeň športu 2022
      5. 10. 2022

      Základná škola Zlatá sa opätovne zúčastňuje „Európskeho týždňa športu 2022“ a dôvody aktívneho zapojenia sme zhrnuli nasledovne:

      • rôznorodosť športových , edukatívnych a enviromentálnych aktivít a dni plné zábavy a pohybu.
      • integrácia fyzických aktivít do rôznych predmetov, nie len na hodinách telesnej výchovy.
      • Budujeme spoluprácu s miestnymi športovými a detskými centrami. klubmi a fitnes centrami.
      • Pomáhame našim žiakom, aby pochopili význam fyzického pohybu a získať športový návyk aj mimo hodín telesnej výchovy.

      Na našu aktivitu sme hrdí aj preto, pretože všetky podujatia škôl sa stanú zároveň súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.


      VIAC INFO TU:

     • Svetový deň mlieka
      5. 10. 2022

      Svetový deň mlieka nám každoročne v septembri pripomína dôležitosť mlieka a mliečnych produktov pre zdravý rast a vývin našich detí. Tento významný deň sme v našom klube ŠKD využili na získanie nových vedomostí a to formou zábavných a tvorivých aktivít. Nechýbali ani výborné mliečne pochúťky, ktoré sme si spoločne pripravili.

     • Celoročný program pre žiakov 1. stupňa
      29. 9. 2022

      Milý rodič, milí rodičia/ opatrovatelia,

      tento rok sa naša škola, ako jedna z prvých, rozhodla zapojiť sa do celoročného programu rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti KOMPAS, ktorého cieľom je rozvíjať u Vašich detí kľúčové zručnosti pre podporu duševného zdravia, tvorenie zdravých vzťahov a ich budúci úspech v pracovnej i osobnej oblasti. Sociálna a emocionálna gramotnosť je dnes čoraz viac považovaná za kľúčový súbor zručností pre život, či už z pohľadu individuálneho, alebo celospoločenského, a to najmä v kontexte výziev, ktorým ako spoločnosť už dnes čelíme.

      Súčasťou programu KOMPAS na našej škole je zavedenie pravidelných ranných kruhov (2x týždenne) a triednych komunít (1x týždenne), ako nový predmet vyučovacej činnosti pod vedením triedneho učiteľa so začiatkom od 1. októbra 2022.

      Veľkou výhodou programu je aj zapojenie rodiny žiaka prostredníctvom pracovných listov n

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Naše sociálne siete

 • Novinky

  • Kontakty

   • Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
   • zszlata2@gmail.com
   • Zlatá 2, 048 01 Rožňava E-mail: zszlata2@gmail.com 04801 Rožňava Slovakia
   • riaditeľ: +421 58 734 28 64
   • Sekretariát: +421 58 788 30 00
   • Jedáleň: +421 58 734 35 94
   • Jedáleň (mobil): 0907 947 622
   • IČO: 35543639
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje